OSK Szymon Pawelski - Logo

608771177

Kurs zaczął się 2 dni temu!

zadzwoń 608771177

Spróbuj z nami

Nauka Szkolenie Pasja

Następny Kurs:16 lipca 2024
godzina: 18:30

Kategoria A

uprawnia do kierowania:
 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A, to 24 lata. Można zdobyć prawo jazdy kategorii A w wieku 20 lat, jeśli przynajmniej 2 lata posiadamy prawo jazdy kategorii A2

Pakiet obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego (uwaga: robiąc jednocześnie kurs na prawo jazdy kategorii A i B obowiązuje jedynie 20 godzin szkolenia teoretycznego w kategorii A)
 • 20 godzin szkolenia praktycznego

Kategoria A1

uprawnia do kierowania:
 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A, to 24 lata. Można zdobyć prawo jazdy kategorii A w wieku 20 lat, jeśli przynajmniej 2 lata posiadamy prawo jazdy kategorii A2.

Pakiet obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego (uwaga: robiąc jednocześnie kurs na prawo jazdy kategorii A i B obowiązuje jedynie 20 godzin szkolenia teoretycznego w kategorii A)
 • 20 godzin szkolenia praktycznego

Kategoria A2

uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2, to 18 lat

Pakiet obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego
 • 20 godzin szkolenia praktycznego

Kategoria AM

uprawnia do kierowania:
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim

Wymagany wiek do uzyskania kategorii AM, to 14 lat

Pakiet obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego
 • 5 godzin szkolenia praktycznego

Kategoria B

uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagany wiek do uzyskania kategorii B, to 18 lat.

Pakiet obejmuje:

 • 30 godzin szkolenia teoretycznego
 • 30 godzin szkolenia praktycznego w klimatyzowanym nowoczesnym aucie

Dodatkowe Informacje:

Jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii B ciągnie przyczepę lekką bez hamulców, to dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieś 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Np. pojazd ciągnący o masie własnej 1500 kg i dopuszczalnej ładowności 2000 kg osiąga masę całkowitą 3500 kg. Nie ma przeszkód, aby do tego pojazdu dołączyć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Zespół pojazdów zamknie się wówczas dmc 4250 kg. Posiadacz prawa jazdy kategorii B, jeśli kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką (do 750 kg) z hamulcem bezwładnościowym, zobowiązany jest do przestrzegania warunku mówiącego, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dopuszczalna masa całkowita przyczepy, ciągniętej przez pojazd, którego kierowca posiada uprawnienia kategorii B przekracza 750 kg. Otóż w przypadku kiedy przyczepa posiada hamulec bezwładnościowy, dopuszczalna masa całkowita przyczepy może być większa od masy pojazdu. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi co najmniej 1500 kg, dopuszczalna ładowność – maksymalnie 500 kg, a dmc przyczepy, wynosi 1500 kg. Razem dmc zespołu wynosi 3500 kg. Przy hamulcu uruchamianym z miejsca kierowcy, dmc przyczepy może być większa niż masa własna pojazdu ciągnącego. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi minimum 1700 kg, dmc – maksymalnie 1800 kg, a dmc przyczepy wynosi 1700 kg. Warunek dotyczący nieprzekraczania dmc zestawu 3500 kg został zachowany. Posiadając uprawnienia kategorii B, można również kierować ciągnikiem rolniczym (pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych) lub pojazdem wolnobieżnym (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h).

Kategoria B+E

uprawnia do kierowania:

uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów

Pakiet obejmuje:

-15 godzin szkolenia praktycznego w klimatyzowanym nowoczesnym aucie

Dodatkowe Informacje:

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Posiadacz kategorii B+E prawa jazdy, jeśli ciągnie przyczepę lekką, musi spełniać te same zasady, co osoba posiadająca uprawnienia kategorii B. W sytuacji, kiedy dmc przyczepy przekracza 750 kg i ma hamulec najazdowy, zaczyna obowiązywać zasada, że dmc pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy (podobnie jak przy kategorii B). Np. pojazd o dmc 3500 kg ciągnie przyczepę o dmc 2650 kg.

Przy przyczepie z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy na ma żadnych obostrzeń co do dmc przyczepy. Oznacza to, że dmc pojazdu ciągnącego może być niższe od dmc przyczepy, jednak rzeczywista masa całkowita przyczepy musi być mniejsza lub równa rzeczywistej masie całkowitej pojazdu ciągnącego.

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

 • wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
 • dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
 • 3.500 kg, z tym że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:

 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
 • 750 kg

Następny Kurs:16 lipca 2024
Godzina: 18:30

Aby zapisać się na kurs wystarczy odezwać się na messenger lub zadzwonić.


Gwarantujemy: 

 • Możliwość rozpoczynania i kończenia każdej godziny jazdy w dogodnym i ustalonym przez kursanta miejscu.
 • Szkolenie praktyczne nowymi pojazdami wyposażonymi w klimatyzację. Zapewniamy wysoki komfort jazdy.
 • Szkolenie teoretyczne w sali wykładowej wyposażonej w nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne.
 • Plac manewrowy tylko do dyspozycji naszego ośrodka, zgodny z obecnymi wymaganiami egzaminacyjnymi. 
 • Możliwość rozłożenia ceny kursu na dowolną ilość nieoprocentowanych rat.
 • Szkolenie podstawowe i dodatkowe.
 • Pomoce dydaktyczne w cenie kursu.

Zadzwoń: 608771177

Jak wyrobić PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCE (PKK):

 • Badanie mamy na pierwszych zajęciach
 • Otrzymujecie również wszystkie niezbędne dokumenty do starostwa
 • Z zaświadczeniem lekarskim, jednym zdjęciem, zgodą rodziców (osoby niepełnoletnie), dowodem osobistym lub paszportem(poświadczeniem złożenia wniosku o dowód z gminy kto nie ma dowodu ani paszportu), prawem jazdy jeśli było wydane, udajemy się do swojego starostwa (w Wolsztynie pokój 53 na pierwszym piętrze), należy umówić się internetowo na wizytę.
 • https://www.powiatwolsztyn.pl/rezerwacja-wizyt_wpisy_2__.html
 • W starostwie odbieramy PKK

Polecamy:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Poznań

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Leszno

KIM JESTEŚMY

Naszym celem i założeniem jest perfekcyjne przygotowanie przyszłych kierowców do świadomego i bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Jesteśmy nastawieni nie tylko na naukę i szkolenie, ale też na wzbudzenie w Was pasji, jaką może być prowadzenie pojazdu. Przede wszystkim uczymy jak myśleć za kierownicą i co zrobić, by samochód i przepisy ruchu drogowego były Waszymi sprzymierzeńcami, a nie wrogami.


Pełen profesjonalizm i zaangażowanie drogą do sukcesu! Gwarantujemy solidne i szczegółowe przygotowanie do egzaminów teoretycznych i praktycznych. Udzielamy profesjonalnych usług z zakresu szkolenia kierowców na prawo jazdy w kategorii A, AM, A1, A2, B, B+E. Gwarantujemy efektywną naukę w miłej i bezstresowej atmosferze.

Podpis
Szymon Pawelski

Nasza Metoda Nauczania

NASZA METODA

Naszym zdaniem jazdy z różnymi instruktorami oraz różnymi pojazdami to klucz do sukcesu. W ten sposób szybciej oswajasz się ze strachem oraz optymalnie przygotujesz się do nowych warunków i nowej osoby podczas egzaminu.

Dodatkowo każdy z instruktorów zwróci uwagę na inne aspekty twojej techniki jazdy.


ATUTY

TEGO MOŻESZ SIĘ U NAS SPODZIEWAĆ

 • {{ atut.alt }}

  Elastyczne formy płatności

  Wpłaty za kurs można dokonywać gotówką bądź przelewem, jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach.

 • {{ atut.alt }}

  Dostępne terminy

  U nas nie czekasz na jazdy. Umawiasz się tak jak Tobie pasuje.

 • {{ atut.alt }}

  Nasze pojazdy

  Szkolimy nowymi pojazdami wyposażonymi w klimatyzacje. Kładziemy nacisk na czystość oraz świetny stan techniczny.

 • {{ atut.alt }}

  Wykwalifikowani instruktorzy

  Gwarantujemy wykwalifikowany zespół Instruktorów, którzy nauczą Ciebie poprawnej i bezpiecznej jazdy.

 • {{ atut.alt }}

  Zajęcia praktyczne

  Z nami doskonale poznasz trasy egzaminacyjne i nauczysz się unikać typowych błędów egzaminacyjnych.

 • {{ atut.alt }}

  Zajęcia teoretyczne

  Z nami teoria nigdy nie jest nudna! Podzielimy się naszym doświadczeniem i pokażemy na co zwracać uwagę.

  {{ atut.alt }}

  Elastyczne formy płatności

  Wpłaty za kurs można dokonywać gotówką bądź przelewem, jednorazowo lub w nieoprocentowanych ratach.

  {{ atut.alt }}

  Dostępne terminy

  U nas nie czekasz na jazdy. Umawiasz się tak jak Tobie pasuje.

  {{ atut.alt }}

  Nasze pojazdy

  Szkolimy nowymi pojazdami wyposażonymi w klimatyzacje. Kładziemy nacisk na czystość oraz świetny stan techniczny.

  {{ atut.alt }}

  Wykwalifikowani instruktorzy

  Gwarantujemy wykwalifikowany zespół Instruktorów, którzy nauczą Ciebie poprawnej i bezpiecznej jazdy.

  {{ atut.alt }}

  Zajęcia praktyczne

  Z nami doskonale poznasz trasy egzaminacyjne i nauczysz się unikać typowych błędów egzaminacyjnych.

  {{ atut.alt }}

  Zajęcia teoretyczne

  Z nami teoria nigdy nie jest nudna! Podzielimy się naszym doświadczeniem i pokażemy na co zwracać uwagę.


  OSK Szymon Pawelski - Instruktorzy

  Wykwalifikowani instruktorzy

  Nawet najlepsze metody nie gwarantują zaliczenia egzaminu prawa jazdy bez świetnej kadry. Nasi instruktorzy z pełnym zaangażowaniem pokierują Tobą. Przekażą swoją wiedzę oraz zapewnią wspaniałą atmosferę podczas trwania kursu.

  OSK Szymon Pawelski - Instruktorzy

  Wykwalifikowani instruktorzy

  Nawet najlepsze metody nie gwarantują zaliczenia egzaminu prawa jazdy bez świetnej kadry. Nasi instruktorzy z pełnym zaangażowaniem pokierują Tobą. Przekażą swoją wiedzę oraz zapewnią wspaniałą atmosferę podczas trwania kursu.

  Wykwalifikowani instruktorzy

  Nawet najlepsze metody nie gwarantują zaliczenia egzaminu prawa jazdy bez świetnej kadry. Nasi instruktorzy z pełnym zaangażowaniem pokierują Tobą. Przekażą swoją wiedzę oraz zapewnią wspaniałą atmosferę podczas trwania kursu.


  WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

  W 2013 roku, w konkursie Szkoła OK zajęliśmy 2 miejsce w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii szkół średnich! 

  Nagrodę przyznał nam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

  WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

  W 2013 roku, w konkursie Szkoła OK zajęliśmy 2 miejsce w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii szkół średnich! 

  Nagrodę przyznał nam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

  Nagroda Szkoła OK

  W 2013 roku, w konkursie Szkoła OK zajęliśmy 2 miejsce w szkoleniu kandydatów na kierowców kategorii szkół średnich! 

  Nagrodę przyznał nam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze


  PRZEKONAJ SIĘ,
  CO INNI KURSANCI
  O NAS MÓWIĄ

  SAM SIĘ PRZEKONAJ,
  CO INNI KURSANCI
  O NAS MÓWIĄ